ค่านิยมองค์กร

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในงานวิศวกรรมครบ วงจร จนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการก่อสร้าง หลากหลายประเภทของอาคาร
ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด ทั้งโครงการขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และคู่ค้าเสมอมา


เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมก่อสร้าง โครงการ ขนาดกลางและขนาดใหญ่มั่นใจได้ในการบริการ
ให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุม
ทั้งการออกแบบ, จัดหา,
ติดตั้งระบบภายในอาคาร
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ


เรามุ่งเน้นคุณภาพของการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน ทางวิศวกรรม และมีการติดตั้งที่เหมาะสมสวยงาม ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว
พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริการงานวิศวกรรมครบวงจร
และมีการพัฒนา บุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารการก่อสร้างเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

บริการของเราM & E Design

ออกแบบ และดีไซน์โครงการ
ด้วยสถาปนิกระดับมืออาชีพ

Air Condition
& Ventilation System

ติดตั้ง และวางระบบเครื่อง
ปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ


Electrical System

ติดตั้ง และวางระบบไฟฟ้า
ภายในโครงการ


Sanitary System

ติดตั้ง และวางระบบ
สุขาภิบาล ภายในโครงการ

Fire Protection System

ติดตั้ง และวางระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการ

Compressed Air
System

ติดตั้ง และ วางระบบ
อัดอากาศ ภายในโครงการESQ Engineering Co.,Ltd

เลขที่ 3 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 4-3 
เขตจตุจักร แขวงจอมพล
กรุงเทพ 10900
02-512-6138
081-458-7732