ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
ในงานวิศวกรรมครบวงจร
มีความเชี่ยวชาญการบริหารการก่อสร้าง
หลากหลายประเภทของอาคาร
ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งโครงการขนาดกลาง และขนาดใหญ่

เป็นผู้เชี่ยวชาญ
งานวิศวกรรมก่อสร้างโครงการ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่
มั่นใจได้ในการบริการให้คำปรึกษา
ทั้งการออกแบบ, จัดหา,
ติดตั้งระบบภายในอาคาร
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เรามุ่งเน้นคุณภาพของการก่อสร้าง
ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
และมีการติดตั้งที่เหมาะสมสวยงาม
ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว
พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ

MobiriseESQ Engineering Co.,Ltd

เลขที่ 3 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 4-3 
เขตจตุจักร แขวงจอมพล
กรุงเทพ 10900
02-512-6138
081-458-7732